Saint-Maloù (2007.08.18)

p1020108.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020109.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020110.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020111.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020112.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020114.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020116.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020117.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020118.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020119.jpg
Grande Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020120a.jpg
Fort National
Saint-Malo (France)
p1020120b.jpg
Fort National
Saint-Malo (France)
p1020120c.jpg
Fort National
Saint-Malo (France)
p1020120d.jpg
Fort National
Saint-Malo (France)
p1020120e.jpg
Fort National
Saint-Malo (France)
p1020121a.jpg
Port de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020121b.jpg
Port de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020122.jpg
Port de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020123.jpg
Port de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020124.jpg
Port de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020125.jpg
Château de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020126.jpg
Château de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020127a.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020127b.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020128.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020129a.jpg
Château de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020129b.jpg
Château de Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020129c.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020129d.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020129e.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020129f.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130a.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130b.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130c.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130d.jpg
Porte St-Vincent
Saint-Malo (France)
p1020130f.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130g.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130h.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130i.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020130j.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020131.jpg
Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020133.jpg
Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020135.jpg
Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020136.jpg
Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020140.jpg
Plage du Sillon
Saint-Malo (France)
p1020141a.jpg
Cathédrale de Daint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020141b.jpg
Cathédrale de Daint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020149.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020150.jpg
La Ville Intra-Muros
Saint-Malo (France)
p1020151.jpg
Rond-point de l'île Maurice
Saint-Malo (France)
p1020152.jpg
Rond-point de l'île Maurice
Saint-Malo (France)
p1020153.jpg
Rond-point de l'île Maurice
Saint-Malo (France)
p1020154a.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020154b.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020154c.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020154d.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020154e.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020155.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020156.jpg
Streets of Saint-Malo
Saint-Malo (France)
p1020157.jpg
Phare de la Balue
Saint-Malo (France)