DAS ANTIKE   C A R N V N T V M
RÖMISCHE METROPOLE AM DONAU LIMES 
ANCIENT   C A R N V N T V M
ROMAN METROPOLIS ON
THE DANUBE LIMES
AZ ŐSI   C A R N V N T V M
RÓMAI VÁROS A DUNAHATÁRON

Klicken Sie auf die Objekte im Plan um zu den Fotogallerien zu gelangen.
Click directly into the objects on the map to see the photogalleries.
Kattintson a térképen található objektumokra, hogy a fényképes beszámolókat lássa.

SALVE, SALVETE!

Herzlich willkommen im Archäologischen Park Carnuntum!

Die antike Stadt Carnuntum erstreckte sich über die heutigen Gemeinden Petronell-Camuntum und Bad Deutsch-Altenburg. Am Schnittpunkt zwischen Bernsteinstraße und Limesstraße gelegen, bedeckte Carnuntum zur Blütezeit im 3. Jahrhundert n.Chr. eine Fläche von ca. 10 Km2 mit einer Einwohnerzahl von etwa 50.000 Menschen.

ZIVILSTADT
Zu besichtigen: Römisches Stadtviertel im Freilichtmuseum Petronell, Palastruine (Große Therme), Amphitheater Petronell, Heidentor

Das römische Stadtviertel war ein peripherer Teil der ehemaligen Zivilstadt, die sich von hier in nordwestlicher Richtung zur Donau erstreckte. Das Zentrum (forum) der Zivilstadt lag im Anschluss an die Reste der sogenannten Große Therme (Palastruine). Etwas außerhalb befand sich das größere der beiden Amphitheater, das etwa 15.000 Menschen Platz bot. Das Heidentor wurde als Triumphalmonument für Kaiser Constantius II354-361 n.Chr. errichtet und hatte keinen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Zivilstadt.

MILITÄRSTADT
Zu besichtigen: Amphitheater Bad Deutsch-Altenburg

Die ehemalige Militärstadt befand sich im Bereich des Amphitheaters Bad Deutsch Altenburg rund um ein befestigtes Legionslager. Das zwischen der Zivil- und der Militärstadt gelegene Auxiliarkastell am Ostrand von Petronell ist nicht mehr erhalten.

ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM CARNUNTINUM
Die schönsten Funde aus über 150 Jahren Grabungstätigkeit sind im Museum Carnuntinum, dem größten Römermuseum Österreichs, in Bad Deutsch-Altenburg zu bewundern.

CHRONOLOGIE

6 n. Chr. Feldzug des römischen Feldherrn Tiberius gegen die Markomannen unter Marbod. Erste Nennung des Namens Carnuntum durch römische Historiker.

35-40 n. Chr. Die legio XV Apollinaris errichtet im Raum Carnuntum ein befestigtes Militärlager. Die ständige militärische Präsenz ist die Voraussetzung für das spätere Aufblühen der Stadt zu einer der wichtigsten römischen Städte nördlich der Alpen.

103-107 n.Chr. Trennung Pannoniens in Ober- und Unterpannonien. Carnuntum wird Hauptstadt von Oberpannonien (Pannonia Superior)

ca. 124 n. Chr. Kaiser Hadrian erhebt Carnuntum zum Municipium (municipium Aelium Carnuntum)

171-173 n. Chr. Carnuntum ist das Hauptquartier von Kaiser Marc Aurel im Kampf gegen die Markomannen.

9. April 193 n. Chr. Lucius Septimius Severus, Statthalter von Oberpannonien, wird von seinen Truppen in Carnuntum zum Kaiser ausgerufen. Bald darauf erfolgt die Erhebung in den Rang einer colonia (colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntum).

11. November 308 n. Chr. Kaiserkonferenz in Carnuntum: Diokletian, Galerius und Maximian versuchen die Tetrarchie zu retten

Ab 400 n.Chr. Beginn des Abzuges der Römer aus Carnuntum

 
SALVE, SALVETE!

Welcome to the Archaeological Park Carnuntum!

The ancient city of Carnuntum extended over today's towns of Petronell-Carnuntum and Bad Deutsch-Altenburg. Situated at the crossroads of the Amber Road and the Limes Road, Carnuntum covered an area of about 10 sq. km in its heyday in the 3rd century AD, when it had roughly 50,000 inhabitants.

CIVILIAN CITY
You can see: Roman city quarter in the Open Air Museum Petronell, palace ruins (large public baths), Amphitheatre Petronell, Heidentor

The Roman city quarter was a peripheral part of the former civilian city (which extended northwest from hereto the Danube). The centre (forum) of the civilian city was next to the remains of the so-called large public baths (palace ruins). Some way outside the city was the larger of the two amphitheatres, which had room for about 15,000 spectators. The Heidentor (Heathen's Gate) was erected between 354 and 361 AD as a triumphal monument for Emperor Constantius II and had no connection with the civilian city.

MILITARY CITY
You can see: Amphitheatre Bad Deutsch-Altenburg

The former military city was situated near the Amphitheatre Bad Deutsch-Altenburg around a fortified military camp. The auxiliary fortress situated between the civilian and the military city on the eastern edge of Petronell is no longer visible.

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM CARNUNTINUM
The loveliest finds from over 150 years of excavations can be admired in the Museum Camuntinum in Bad Deutsch-Altenburg, the largest Ancient Roman museum in Austria.

CHRONOLOGY

6 AD Roman general Tiberius'campaign against the Marcomanni under Marbod. First mention of the name Carnuntum by Roman historians.

35-40 AD Legio XV Apollinaris erects a fortified military camp in the Carnuntum area. The permanent military presence helps the city to flourish and to develop into one of the most important Roman cities north of the Alps.

103-107 AD Pannonia divided into Upper and Lower Pannonia. Carnuntum becomes capital of Upper Pannonia (Pannonia superior).

ca. 124 AD Emperor Hadrian raises Carnuntum to the status of a municipality (municipium Aelium Carnuntum).

171-173 AD Carnuntum is the headquarters of Emperor Kaiser Marcus Aurelius in the war against the Marcomanni.

9 April 193 AD Lucius Septimius Severus, Governor of Upper Pannonia, is proclaimed Emperor by his troops in Carnuntum. Shortly afterwards Carnuntum is raised to the status of a colonia (colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntum).

November 308 AD Emperors' conference in Carnuntum: Diocletian, Galerius and Maximian try to save the tetrarchy.

From 400 AD Beginning of Roman withdrawal from Carnuntum.

 
SALVE, SALVETE!

Üdvözöljük a Carnuntum régészeti parkban!

Az ősi Carnuntum városa a mai Petronell-Carnuntum és Bad Deutsch-Altenburg község helyén terült el. Krisztus előtt a 3. században, kb. 10 km2 területű és több mint 50.000 lakosú virágzó város volt a Borostyánkő és Duna út kereszteződésnél.

CIVIL VÁROS
Itt látható: a római városnegyed a Petronell ásatások múzeumban, a palota romjai (Nagy Gyógyfürdő), a Petronell Amphiteatrum, a Pogányság kapu

A római városnegyed az ókori Civilváros szélén volt. A város tőle északnyugatra a Duna irányába helyetkezett el. A civilváros központja (fórum) mellett volt a Nagy Gyógyfürdő (Palotaromok). Valamivel kintébb volt a két Amphiteatrum nagyobbikja, melyik kb. 15.000 embernek biztosított helyet. A Pogányság kaput jóval később, Krisztus után 354 - 361-ben építették győzelmi emlékműnként, Constantinus II. császár tiszteletére. Ez sem területileg, sem funkcionálisan nem volt összeköttetésben a Civilvárossal.

KATONAI VÁROS
Itt látható a Bad Deutsch-Altenburg Amphiteatrum.

Az egykori katonai város a katonai tábor körül terült el. A civil - és a katonai város között elhelyezkedő kastel auxilii sajnos már nincs meg.

CARNUNTINUM RÉGÉSZETI MÚZEUM
150 év régészeti munkájának legszebb darabjai láthatók Ausztria legnagyobb római múzeumjában Bad Deutsch-Altenburgban.

KRONOLÓGIA

Krisztus után 6 A római Tiberius támadása a Markománok ellen, akiket Marbod vezetett. Ekkor nevezik római történészek a várost először Carnuntumnak.

Krisztus után 35-40 A legio XV Apollinaris megépíti a katonai tábort Carnuntum mellett. Az állandó katonai jelenlét nagyban hozzájárult a város későbbi felvirágzásához. Idővel a rómaiak egyik legfontosabb városává lett az Alpok északi részén.

Krisztus után 103-107 Pannónia szétválása: Felső- és Alsópannóniává. Carnuntum lesz Felsőpannónia fővárosa (Pannónia superior).

Krisztus után kb. 124 Hadrian császár Municipiummá (municipium Aelium Carnuntum) emeli Carnuntumot.

Krisztus után 171-173 Carnuntum lesz Marc Aurél császár hadiszállása a Markománok elleni harcban.

Krisztus után 193. április 9 Lucius Septimus Severus, Felsőpannónia vezérét csapatai Carnuntumban megválasztják császárnak. Nem sokkal később Carnuntumot kolóniává (colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntum) emelik.

Krisztus után 308. november 11 Császári Konferencia Carnuntumban: Diokletian, Galerius és Maximian megpróbálják megmenteni a tetrarchiát.

Krisztus után 400 Megkezdődik a rómaiak kivonulása Camuntumból.